Příležitosti

Každý investor je pro nás výjimečný, proto ke všem přistupujeme individuálně a s náležitou péčí. Zakládáme si na pevných osobních vazbách a dlouhodobé spolupráci, která přináší ovoce. Přesvědčte se sami.

3

Počet aktuálních projektů

8,28% p.a.

Průměrný výnos portfolia*


Dluhopisy

Kromě vlastních zdrojů zhodnocujeme i peníze našich investorů získané prostřednictvím vydaných dluhopisových emisí. Aktuálně realizujeme developerské projekty v objemu více než 1,5 mld. Kč. Buďte u toho s námi!

PP Financial 6,25% / 2023

Tato emise dluhopisů primárně slouží k rozvoji a financování developerských projektů.

Ostravské zahrady 7,5% / 2025

Developerský projekt v samém centru moravskoslezské metropole, který nabídne více než 350 bytových jednotek. Již nyní aspiruje na jednu z novodobých dominant Ostravy.

Flathouse development 6,5%/ 2026

Emise určená k nákupu pozemků v Praze, na kterých již brzy postavíme moderní bydlení kombinující výhody bytu a rodinného domu, zkrátka Flathouse.


Fondy

Zaměřujeme se především na investice do pečlivě vybraných akcií. Ty historicky patřily k těm nejatraktivnějším příležitostem a neexistuje důvod, proč by tomu mělo v budoucnu být jinak.

fond SmartStocks

Náš pilotní fond využívá klasickou strategii hodnotového investování. Investorům zasíláme měsíční report aktivit spolu s půlroční bilanční zprávou. Díky tomu je právem považován za jeden z nejtransparentnějších fondů na domácím trhu.


Jste nároční?

Většina z našich klientů je prostě náročných. Nespokojí se s průměrem ani s nudným řešením pro retail. Od správce aktiv nevyžadují pouze profesionální přístup nebo bezpečí vložených prostředků, ale vždy něco navíc. V PP Financial nepracujeme od devíti do pěti. Zatelefonovat nebo domluvit schůzku není problém ani o víkendu nebo ve večerních hodinách. S klienty navazujeme dlouholetá partnerství a táhneme za jeden provaz.

Patrik Gančarčík, MBA

Patrik Gančarčík, MBA

patrik.gancarcik@pp-financial.cz


Jste nároční?

Většina z našich klientů je prostě náročných. Nespokojí se s průměrem ani s nudným řešením pro retail. Od správce aktiv nevyžadují pouze profesionální přístup nebo bezpečí vložených prostředků, ale vždy něco navíc. V PP Financial nepracujeme od devíti do pěti. Zatelefonovat nebo domluvit schůzku není problém ani o víkendu nebo ve večerních hodinách. S klienty navazujeme dlouholetá partnerství a táhneme za jeden provaz.

Patrik Gančarčík, MBA

Patrik Gančarčík, MBA

patrik.gancarcik@pp-financial.cz


FAQ

Sestavili jsme nejčastější otázky našich budoucích klientů.


Disclaimer PP Financial wealth management a.s.
Společnost PP Financial wealth management a.s. spravuje privátní alternativní fond SMART STOCKS a je zapsána v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním dle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“) vedeném ČNB. Činnost společnosti nepodléhá dohledu ČNB. Správa majetku společnosti je určena pouze pro privátní okruh oslovených investorů, kteří jsou kvalifikovanými investory v souladu se ZISIF. Společnost nenabízí investice veřejně ani neshromažďuje majetek od veřejnosti. Společnost neposkytuje žádnou hlavní investiční službu, ani doplňkovou investiční službu úschovy a správy investičních nástrojů pro zákazníka ve smyslu zákona č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu („ZPKT“). Zde uvedené údaje neslouží k prezentaci žádných investičních nástrojů ani investičních služeb. Žádné z vyjádření zde obsažených nelze vnímat jako nabídku investičního nástroje či jiné formy investice dle ZPKT nebo ZISIF. Informace jsou určeny výhradně ke studijním účelům témat týkajících se obchodování na burze a neslouží coby konkrétní investiční či obchodní doporučení. Společnost PP Financial wealth management a.s. není registrovaným obchodníkem s cennými papíry, investičním zprostředkovatelem, poradcem či makléřem. Jsou-li zmiňovány konkrétní finanční produkty či cenné papíry, jde o uvedení pouze za edukativním účelem. Správce fondu není zodpovědný za konkrétní rozhodnutí jednotlivých investorů. Burzovní obchodování a investování do cenných papírů je rizikové. Rozhodnutí obchodovat na finančních trzích je odpovědností každého jednotlivce a jedině on sám nese za svá rozhodnutí plnou odpovědnost. Prezentované a cílené výnosy nejsou zárukou budoucích výnosů.

Disclaimer PP Financial a.s.
Dokument byl zpracován emitentem dluhopisu, společností PP Financial a.s. a poskytuje pouze krátký přehled o jeho aktivitách a aktuálně nabízené emisi. Informace obsažené v tomto dokumentu nelze považovat za investiční či jiné poradenství. Pokud se v dokumentu hovoří o jakémkoliv výnosu, je vždy třeba vycházet ze zásady, že minulé výnosy nejsou zárukou výnosů budoucích. Jakákoliv investice v sobě zahrnuje riziko kolísání hodnoty, návratnost původně investovaných prostředků ani výše zisku není zaručena. Investoři mohou získat při prodeji uvedeného investičního nástroje před datem splatnosti nižší než částku investovanou. Potenciální ztráta je omezena na  původně investovanou částku. Informace o výnosech jsou založeny na hrubé výkonnosti před zdaněním. Zdanění je závislé na osobních poměrech každého investora. Tento dokument byl připraven s náležitou pečlivostí, společnost však neposkytuje garance o jeho přesnosti, správnosti, aktuálnosti nebo úplnosti. Společnost nenese odpovědnost za šíření nebo uveřejnění dokumentu třetími osobami.

* Výnosy jsou prezentovány pouze pro ilustraci a neměly by být považovány za prediktivní v rámci průběžného výnosu portfolia PP Financial a.s. Minulé výnosy, nejsou zárukou budoucích. 

Chcete více informací?

Uveďte e-mail