Správa fondu

Finanční trhy nejsou místem, kde se vyplácí potloukat na vlastní pěst. V případě většího objemu kapitálu to platí dvojnásob. Spolehlivý partner v oblasti investic vám ušetří nejen starosti, ale dokáže přinést i skutečné výsledky v podobě zhodnocení svěřených prostředků.

fond SmartStocks

12% p.a.

Cíl fondu

10 let 

Zkušeností


Akciový fond

Aktivně spravujeme nejen vlastní kapitál, ale i majetek jednotlivců a institucionálních investorů. Dlouhé roky sbírané zkušenosti na finančních trzích tak přetavujeme v hmatatelnou hodnotu pro sebe a naše klienty.

Strategie

Investujeme především do veřejně obchodovaných cenných papírů jako jsou akcie či ETF. Využíváme i tuzemské příležitostí typu private equity. Oproti klasickým fondům máme volné ruce a nejsme svázáni zbytečně složitými pravidly.


Akciový fond

Aktivně spravujeme nejen vlastní kapitál, ale i majetek jednotlivců a institucionálních investorů. Dlouhé roky sbírané zkušenosti na finančních trzích tak přetavujeme v hmatatelnou hodnotu pro sebe a naše klienty.


Strategie

Investujeme především do veřejně obchodovaných cenných papírů jako jsou akcie či ETF. Využíváme i tuzemské příležitostí typu private equity. Oproti klasickým fondům máme volné ruce a nejsme svázáni zbytečně složitými pravidly.


Dlouhodobé výnosy v letech 1999–2020

Investiční filozofií je vytvoření vždy takové skladby portfolia, aby odolávalo tržním výkyvům a dosahovalo stabilního růstu.

V dlouhodobém horizontu budou akcie vzhledem k současné měnové politice centrálních bank velmi zajímavou investicí. Výnosy v grafu jsou prezentovány pouze pro ilustraci a neměly by být považovány za prediktivní v rámci průběžného výnosu fondu. Nelze zaručit, že fond dosáhne svých cílů nebo se vyhne ztrátám. Na rozdíl od jiných správců majetku máme ve fondu i vlastní peníze, což vylučuje jakýkoliv konflikt zájmu. Jsme s vámi na stejné lodi.


Povinné informace pro investory
Tyto webové stránky mají pouze informativní charakter. Neslouží k veřejné nabídce investičních cenných papírů ani jiných investičních produktů. Informace zde uvedené by neměly být považovány za nabídku ani za výzvu k nákupu, prodeji nebo jinému nakládání s investičními nástroji. Zveřejněné informace jsou poskytovány výlučně pro informační účely jako doplňkový zdroj osobně předávaných informací a nelze je považovat za formu distribuce, reklamy, nabídky nebo doporučení nákupu či prodeje cenných papírů ani za žádný druh poradenství v oblasti finančních, investičních, právních, daňových či jiných služeb. Společnost PP Financial a.s. ani správce fondu SmartStocks, společnost PP Financial wealth management a.s., nepodléhá dohledu České národní banky. Zmíněné společnosti jsou však ČNB regulovány a musí dodržovat platnou legislativu. Služby společnosti PP Financial wealth management a.s. nejsou určeny veřejnosti. Společnost PP Financial wealth management a.s. je zapsána u České národní banky v seznamu osob provádějících správu majetku srovnatelnou s obhospodařováním podle § 15 zákona č. 240/2013 Sb., o investičních společnostech a investičních fondech („ZISIF“). S investováním jsou spojena rizika. Hodnota investic může stoupat i klesat. Minulé výnosy nejsou žádnou zárukou výnosů budoucích a není zaručena návratnost původně investované částky. Investice do různých typů cenných papírů mohou v jednotlivých jurisdikcích podléhat omezením a právním předpisům. Kterákoliv osoba investující do cenných papírů je povinna splnit zákonné požadavky, které se přímo vztahují k investorovi a k těmto cenným papírům. Informace uvedené na těchto webových stránkách neberou v úvahu situaci, majetkové a jiné poměry, investiční strategii či omezení týkající se konkrétních osob. Společnost, její zakladatelé, akcionáři, členové orgánů, ředitelé či zaměstnanci nepřebírají odpovědnost za ztrátu nebo škodu způsobenou použitím jakékoliv informace obsažené na těchto webových stránkách. Obsah těchto webových stránek může být měněn bez předchozího upozornění. Jakákoliv další distribuce, případně jiná neautorizovaná manipulace s informacemi zde uvedenými je zakázána.

Chcete více informací?

Uveďte e-mail